Төслийн санал ирүүлэх маягт:

Ерөнхий мэдээлэл
Төслийн товч танилцуулга /Асуулт тус бүрийн хариулт нь 350 тэмдэгтэд багтаасан байна /

Ta Энд дарж төсвийн маягт татаж авна уу

Төслийн товч танилцуулга, 1 минутын бичлэг нь дараах агуулгатай байна. Үүнд:
  • Төслийн хэрэгцээ шаардлага;
  • Асуудлыг тодорхойлох;
  • Шийдлээ танилцуулах;
Үндсэн нөхцөл Инновацийг дэмжих хөтөлбөрт хүсэлт гаргагч нь дараах нөхцөлүүдийг бүрэн хүлээн зөвшөөрч буйгаа баталгаажуулж байна.
  1. Хүсэлт гаргагчийн зүгээс ирүүлэх аман болон бичгийн хэлбэрээр аливаа санал, материал, баримтууд нь үнэн зөв байх бөгөөд санаатай болон санамсаргүй худал материал ирүүлсэн, хууран мэхэлсэн тохиолдолд ИДХ-өөс хасагдаж, өмнөх шатуудад авсан санхүүжилтийг буцаан төлнө.
  2. Хүсэлт гаргагч нь ИДХ-ийг хэрэгжүүлэх зааврыг уншиж танилцсан бөгөөд нэг бүрчлэн дагаж биелүүлнэ.
  3. ИДХ-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх дэд төсөл нь Монгол Улсын хууль тогтоомжоор хориглосон аливаа үйл ажиллагаа явуулахгүй.
  4. Хүсэлт гаргагч нь сонгогдсон тохиолдолд шат бүрийн хүрээнд хэрэгжүүлэгчийн зохион байгуулж буй аливаа сургалт, ментор, бусад арга хэмжээнд идэвх, санаачилгатай оролцоно.
  5. Дэд төслийн явцын санхүү болон үйл ажиллагааны тайланг хуваарийн дагуу гаргаж, хэрэгжүүлэгч болон ТХН-д хянуулах, аудит хийлгэх боломжоор бүрэн хангана.
  6. ИДХ-д оролцож байхдаа бусдын оюуны өмчийг зөрчихгүй.
Төслийн санал илгээх

Таны хүсэлтийг хүлээж авлаа

Буцах